Ing. Dagmar Pintér Dostálová


Logo Cech Maliru Věnujeme se stavební činnosti v oblasti rekonstrukce rodinných domů, bytových a nebytových prostor na klíč. Jsme schopni zajistit i stavební řízení a vypracování projektové dokumentace. Team pracovníků je tvořen pouze českými a slovenskými řemeslníky s příslušnou odborností s veškerým výrobním zázemím (nářadí, vlastní lešení s dosahem do 8m, doprava a odvoz materiálů). Člen Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

Provádíme i výškové práce pomocí plošiny a horolezecké techniky, která umožní práci na jinak nepřístupných místech nebo tam, kde je použití lešení či montážní plošiny technologicky či finančně nevýhodné.

Dalším odvětvím naší činnosti jsou povrchové úpravy a ochrany kovových a jiných materiálů a sváření konstrukčních celků z oceli, ručně elektrickým obloukem obalenou elektrodou, nebo elektrickým obloukem netavící se elektrodou v atmosféře inertního plynu (TIG) dle výkresové dokumentace. Připravíme návrhy na výrobu konstrukčních celků, dané díly dopravíme k zákazníkovi a na místě provedeme instalaci. U nosných a tlakových celků zajistíme kontrolu kvality a vypracování dokumentace.

Jsme pojištěni k odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě do výše 5 000 000 Kč u Generali České pojišťovny.

Působíme primárně Brně a okruhu do 150km. Větší vzdálenosti podle dohody a druhu prací.

Stavební činnost

- Demoliční práce včetně pomoci se zajištěním demoličního výměru
- Rekonstrukce bytů a nebytových prostor: zabezpečení výměny oken, zednické práce, rozvody elektro včetně příslušné revize, plynu včetně revize, topení (řešeno osvědčenými subdodavateli), rozvody vody, obklady, nátěry a dekorační stěrky včetně speciálních nátěrů (protipožární, omyvatelné atd), instalace dekorativních prvků (sádrové nebo plastové stropní rozety, lišty a další), podlahy, dokončovací práce, sanace a instalace odvodňovacích systémů proti vzlínající vlhkosti
- v případě rekonstrukce nebytových prostor za účelem změny užívání jsme schopni poskytnout pomoc při jednání s úřady

Výškové práce

- Čištění ploch a průmyslových konstrukcí: stěrková metoda, nebo použití vysokotlakých čističů. Zabýváme se výškovým mytím oken, čištěním fasád, světlíků, sil a reaktorů.
- Střechy: opravy střešní krytiny při zatékání a likvidace poškození způsobené přírodními živly, zateplení střech, pokládku střešní krytiny. Instalace nové krytiny (pálená taška nebo PVC folie). čištění střešní krytiny a odvodňovacích systémů a fungicidní ochrana střešní krytiny.
- Demolice, opravy a nátěry komínů: Bezpečné a rychlé odstranění komínu v havarijním stavu, oprava nadstřešních částí komínových těles, betonáže a penetrace komínových hlav vodoodpudivými hmotami. omítnutí nebo vyspárování pohledového zdiva. nátěr kvalitní a osvědčenou nátěrovou hmotou. Zajištění kominických prací včetně revize.
- Ochrana dřevěných a kovových konstrukcí nátěrem: zajištění podbití, krovů a dřevěných obložení proti působení dřevokazných škůdců a povětrnostních podmínek. V případě nevyhovujícího stavu provedeme výměnu. Antikorozní ochrana kovových konstrukcí od návrhu po konečnou realizaci: kvalitní očištění a předúprava povrchu a následný nátěr. Nejčastěji používáme organické povlaky, jejichž aplikace je nejsnazší a nejméně ekonomicky náročná, a které mají širokou škálu použití. Organickými povlaky zabezpečíme i prostory korozi nadměrně exponované nebo vystavené vyšším teplotám (do 500 °C). Postupy a materiály volíme na základě předchozího stavebního průzkumu a materiálových zkoušek u zákazníka. Provedeme kontrolní měření tloušťky vrstvy povlaku. V případě velkých ploch používáme airless stříkání.
- Opravy fasád, omítek a nátěry fasád: opravy zateplených i nezateplených fasád, okapních říms, opravy a zateplení světlíků. Používáme materiály dle vhodnosti použití na danou fasádu. Při lokálních opravách použijeme nátěr dle barevné stupnice co nejvíce podobný stávajícímu nátěru. Provádíme sanace zdiva a železobetonových konstrukcí a antikorozní ochranu ocelové výztuže.
- Instalace klempířských prvků a dalších konstrukčních celků: montáže oplechování kolem komínů, okapních žlabů, zábran proti sněhu, svodů a dalších klempířských konstrukcí. Používáme plechy z pozinku, titanzinku, mědi, poplastovaného plechu. Montujeme na fasády reklamy, plašící 2D a 3D makety proti ptactvu, ochranné sítě a další konstrukce.
- Čištění studní a zřízení čerpací soustavy: používáme čerpadla firmy Sigma, potrubí volíme buď nerezové nebo plastové. Postup čištění stanovíme dle typu skruží a nárokům na studnu jako zdroj vody. Zajistíme provedení rozboru vody akreditovanou laboratoří.
- Odstranění sněhu a ledu ze střech domů: Shazujeme sníh a led ze střech, instalací vhodných zábran zabraňujeme jeho samovolnému pádu a ohrožení lidí pod danou nemovitostí.

Svářečské práce a povrchová ochrana a úprava kovů

- Návrh konstrukčního celku: vyrobíme technickou dokumentaci dané konstrukce
- Svařování konstrukčních celků: vyrábíme ocelové konstrukce dle technické dokumentace. Svařujeme obalovanou elektrodou (MMA) nebo netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (TIG). Pracujeme i v prostorách se ztíženým přístupem s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky a ve stísněných prostorách. V případě potřeby zajistíme zhotovení technologického postupu autorizovanou osobou a defektoskopickou kontrolu svarů.
- Provedení povrchové úpravy konstrukčního celku: Zajistíme povrchovou ochranu pomocí anorganických (pokovování) nebo organických povlaků. Provedeme montáž daného výrobku v místě instalace.
- Poradenská činnost v oblasti antikorozní ochrany a úpravy povrchu: Zabýváme se řešením technologických problémů se špatnou přilnavostí nátěrů, špatnou kryvostí a jinými vadami antikorozních ochranných povlaků a problémů vzniklých elektrochemickou a chemickou korozí. Vypracujeme technologický postup antikorozní ochrany, tak aby se zabránilo vzniku vad a problémům s aplikací daného ochranného systému.

Působíme

- Brno a okolí.
- Případne Jihomoravský kraj a dále dle dohody.

Kontakt

Ing. Dagmar Pintér Dostálová
Cyrilská 330/12
Brno, 60200
IČO: 02812991
tel: +420 731 462 451
e-mail: dasdostalova@gmail.com